Nr ewidencyjny
II/1440/B/17/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-05-30
Ważne od
2016-06-01
Ważne do
2022-05-31
Podmiot
Superniok Roman
Punkt
Dom przyjęć "Laguna"
Ulica
Rudzka 237