Nr ewidencyjny
II/1440/C/25/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2016-05-30
Ważne od
2016-06-01
Ważne do
2022-05-31
Podmiot
Superniok Roman
Punkt
Dom przyjęć "Laguna"
Ulica
Rudzka 237