Nr ewidencyjny
II/2617/A/49/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2016-06-09
Ważne od
2016-06-09
Ważne do
2022-06-08
Podmiot
BURGER - HEVEN Marcin Mazurek, ul. Gaszowicka 4; 44 - 292 Zwonowice Wojciech Mazurek, ul. Gaszowicka 4; 44 - 292 Zwonowice Michał Dziąbkowski, ul. Gaszowicka 4; 44 - 292 Zwonowice
Punkt
małej gastronomii
Ulica
Kościelna 15