Nr ewidencyjny
II/2649/B/27/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-09-12
Ważne od
2016-09-12
Ważne do
2022-09-11
Podmiot
WINEBAR Paweł Nowak
Punkt
restauracja INOWINO
Ulica
Rynek 4