Nr ewidencyjny
II/2659/B/32/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2016-10-27
Ważne od
2016-10-27
Ważne do
2022-10-26
Podmiot
SANTORINI ADRIANA BOCZAR
Punkt
lokal gastronomiczny
Ulica
Rynek 8