Nr ewidencyjny
II/2659/C/42/2016
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2016-10-27
Ważne od
2016-10-27
Ważne do
2022-10-26
Podmiot
SANTORINI ADRIANA BOCZAR
Punkt
lokal gastronomiczny
Ulica
Rynek 8