Nr ewidencyjny
II/2689/B/1/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-01-12
Ważne od
2017-01-12
Ważne do
2023-01-11
Podmiot
HOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Hotelowa 12