Nr ewidencyjny
II/2696/A/7/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2017-02-09
Ważne od
2017-02-09
Ważne do
2023-02-08
Podmiot
Gajer Wiesława "ROGER"
Punkt
w loklau gastronomicznym
Ulica
Zebrzydowicka 202