Nr ewidencyjny
II/2696/C/6/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-02-09
Ważne od
2017-02-09
Ważne do
2023-02-08
Podmiot
Gajer Wiesława "ROGER"
Punkt
w loklau gastronomicznym
Ulica
Zebrzydowicka 202