Nr ewidencyjny
II/2700/B/4/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-02-16
Ważne od
2017-02-16
Ważne do
2023-02-15
Podmiot
INVENT Elżbieta Kołodziej
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Rynek 1