Nr ewidencyjny
II/2712/B/8/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-03-24
Ważne od
2017-03-25
Ważne do
2023-03-24
Podmiot
Przemysław Ochętal
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Arki Bożka 79