Nr ewidencyjny
II/2712/C/10/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-03-24
Ważne od
2017-03-25
Ważne do
2023-03-24
Podmiot
Przemysław Ochętal
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Arki Bożka 79