Nr ewidencyjny
II/2715/C/12/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-03-30
Ważne od
2017-03-30
Ważne do
2023-03-29
Podmiot
ELLENI DANIEL GORZAWSKI
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Mglista nr działki 2174/23