Nr ewidencyjny
II/2768/C/22/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-06-16
Ważne od
2017-06-18
Ważne do
2023-06-17
Podmiot
TRANS-BET Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe BETLEJ JANUSZ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Wjazdowa 1