Nr ewidencyjny
II/2774/B/19/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-06-20
Ważne od
2017-07-01
Ważne do
2023-06-30
Podmiot
FHU HAJDA ZBIGNIEW KARWAT
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Chwałowicka 44