Nr ewidencyjny
II/2800/B/23/0
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-08-17
Ważne od
2017-08-26
Ważne do
2023-08-25
Podmiot
HOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Gliwicka 72