Nr ewidencyjny
II/2808/C/33/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-09-18
Ważne od
2017-10-01
Ważne do
2023-09-30
Podmiot
PHU POD LIPAMI OLGA KOCZY
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Frontowa 5