Nr ewidencyjny
II/2815/C/35/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-09-29
Ważne od
2017-10-03
Ważne do
2023-10-02
Podmiot
P.H.U.P. AXA Kuczera Wojciech
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Stanisława Małachowskiego 20