Nr ewidencyjny
II/2816/B/26/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-10-05
Ważne od
2017-10-18
Ważne do
2023-10-17
Podmiot
FIRMA BOGDAN GARBACZ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Jana III Sobieskiego 11