Nr ewidencyjny
II/2821/C/37/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-10-20
Ważne od
2017-11-01
Ważne do
2023-10-31
Podmiot
Wspólnik spółki cywilnej Getpol P.H.U. Eugeniusz Getler Wspólnik Spółki Cywilnej Getpol P.H.U. Dariusz Olma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GETPOL"
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
1 Maja 104