Nr ewidencyjny
II/2821/B/27/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-10-20
Ważne od
2017-11-01
Ważne do
2023-10-31
Podmiot
Wspólnik spółki cywilnej Getpol P.H.U. Eugeniusz Getler Wspólnik Spółki Cywilnej Getpol P.H.U. Dariusz Olma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GETPOL"
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
1 Maja 104