Nr ewidencyjny
II/2835/B/32/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-11-20
Ważne od
2017-11-28
Ważne do
2023-11-27
Podmiot
Lili Caffe Anita Kalyciok
Punkt
lokal gastronomiczny
Ulica
Zamkowa 2 lok. 4