Nr ewidencyjny
II/2856/B/36/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-12-27
Ważne od
2017-12-27
Ważne do
2023-12-26
Podmiot
ANNA HYŁA
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Plac Teatralny 1