Nr ewidencyjny
II/2856/C/47/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2017-12-27
Ważne od
2017-12-27
Ważne do
2023-12-26
Podmiot
ANNA HYŁA
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Plac Teatralny 1