Nr ewidencyjny
II/2859/B/1/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-01-02
Ważne od
2018-01-02
Ważne do
2024-01-01
Podmiot
ŻELAZNA Klaudia Siwek
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Kościelna 1