Nr ewidencyjny
II/2861/C/2/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-01-03
Ważne od
2018-01-03
Ważne do
2024-01-02
Podmiot
BIO-EKO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
ul. Raciborska 86