Nr ewidencyjny
II/2871/C/5/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-02-28
Ważne od
2018-03-01
Ważne do
2024-02-29
Podmiot
FABIOS - Sebastian Kabata
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
ul. kard. Bolesława Kominka 15 E