Nr ewidencyjny
II/2872/B/6/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-03-01
Ważne od
2018-03-01
Ważne do
2024-02-29
Podmiot
BROWAR BREWERA LESZEK GASZKA
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Plac Teatralny 1