Nr ewidencyjny
II/2880/C/9/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2018-04-09
Ważne od
2018-04-09
Ważne do
2024-04-08
Podmiot
Wspólnicy spółki cywilnej: IZABELA SEMENIUK ANETA RAZMUK
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Kilińskiego 15 A