Nr ewidencyjny
II/2898/B/16/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-05-23
Ważne od
2018-05-23
Ważne do
2024-05-22
Podmiot
KAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Rynek 6