Nr ewidencyjny
II/2908/B/21/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-05-24
Ważne od
2018-05-24
Ważne do
2024-05-23
Podmiot
"ZBEEREŹNIK" MARCELA NOWAK
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
pl. Wolności 1a