Nr ewidencyjny
II/2927/A/43/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2018-07-12
Ważne od
2018-07-12
Ważne do
2024-07-11
Podmiot
BUMERANG PAWEŁ SKAŁBANIA
Punkt
ogródek sezonowy
Ulica
ul. Budowlanych nr-(dz.nr 2316/70-wg załącz.do wnios.mapy)