Nr ewidencyjny
II/2945/B/27/2018
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2018-10-05
Ważne od
2018-10-05
Ważne do
2024-10-04
Podmiot
ENVENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Gliwicka 6