Nr ewidencyjny
II/2984/A/11/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-04-15
Ważne od
2019-04-15
Ważne do
2025-04-14
Podmiot
INVENT Elżbieta Kołodziej
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.36.2019 oraz zał. mapą
Ulica
płyta Rynku