Nr ewidencyjny
II/2985/B/7/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2019-04-12
Ważne od
2019-04-12
Ważne do
2025-04-11
Podmiot
"SFINKS POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.51.2019 oraz zał. mapą
Ulica
płyta Rynku