Nr ewidencyjny
II/2988/A/15/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-04-19
Ważne od
2019-04-23
Ważne do
2025-04-22
Podmiot
ZARĘBA MARCIN "GENUA"
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.64.2019 oraz zał. mapą
Ulica
płyta Rynku