Nr ewidencyjny
II/2991/B/8/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2019-04-25
Ważne od
2019-04-26
Ważne do
2025-04-25
Podmiot
WINEBAR PAWEŁ NOWAK
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.55.2019 oraz zał. mapą
Ulica
Rynek - płyta