Nr ewidencyjny
II/2992/A/17/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-04-25
Ważne od
2019-04-26
Ważne do
2025-04-25
Podmiot
wspólnikom spółki cywilnej BARBARA PLOCH MARCIN KRYSTOSIAK
Punkt
lokalu gastronomicznym
Ulica
gen. Andersa 7