Nr ewidencyjny
II/2993/A/17/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-04-25
Ważne od
2019-04-27
Ważne do
2025-04-26
Podmiot
Lili Caffe ANITA KALYCIOK
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.16.2019 oraz zał. mapą
Ulica
Rynek - płyta