Nr ewidencyjny
II/2994/A/18/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-04-26
Ważne od
2019-04-26
Ważne do
2025-04-25
Podmiot
KMJ Violetta Nowak
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.35.2019 oraz zał. mapą
Ulica
płyta Rynku