Nr ewidencyjny
II/2996/B/10/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2019-04-26
Ważne od
2019-04-26
Ważne do
2025-04-25
Podmiot
STUDENT LUDMIŁA "LUDEX"
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.67.2019 oraz zał. mapą
Ulica
Plac Jana Pawła II - naprzeciw fontanny