Nr ewidencyjny
II/2998/A/22/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Data wydania zez.
2019-05-21
Ważne od
2019-05-21
Ważne do
2025-05-20
Podmiot
KAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
ogródek sezonowy, zg. z umową dzierżawy M.6845.66.2019 oraz zał. mapą
Ulica
płyta Rynku