Data publikacji
2017-08-30 10:29:08
Przekazał
Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
Nr sprawy
Ar-III.271.10.2017
Tytuł zamówienia
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej w Rybniku
Termin składania ofert
2017-09-06