Data publikacji
2019-01-11 12:29:14
Przekazał
Joanna Beracz (Inspektor MPU)
Nr sprawy
MPU.271.1.2019
Tytuł zamówienia
Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2
Termin składania ofert
2019-01-18
Dokumenty w sprawie