Data publikacji
2021-01-14 16:34:03
Przekazał
Sylwia Piechota (Inspektor MPU)
Nr sprawy
MPU.271.1.2021
Tytuł zamówienia
Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2
Termin składania ofert
2021-01-20
Dokumenty w sprawie