Data publikacji
2024-05-22 14:59:34
Przekazał
Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)
Nr sprawy
SKZ-II.271.7.2024
Tytuł zamówienia
Zapytanie ofertowe - naprawa autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym SCANIA P400 o nr rej. SR7900E - OSP Kłokocin.
Termin składania ofert
2024-05-29