Pozycja
1091/2015
Sprawa
Ar-II.6743.1131.2015
Inwestor
Gmina Miasta Rybnika
Adres inwestycji
Orzepowice, Bratków
Opis
ZGŁOSZENIE BEZ POZWOLENIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
20 sierpnia 2015
Termin do którego można wnieś sprzeciw
20 września 2015