Pozycja
1103/2015
Sprawa
Ar-II.6743.1137.2015
Inwestor
Krystyna Kurpanik
Adres inwestycji
Wielopole, Kuźnicka
Opis
ZGŁOSZENIE BEZ POZWOLENIA Sieć ciepłownicza wraz z przyłączami
Data wniosku
21 sierpnia 2015
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 października 2015