Pozycja
1701/2015
Sprawa
Ar-II.6743.1599.2015
Inwestor
Joanna Tumula-Gajewska, Michał Gajewski
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, Brzezińska
Opis
BUDOWA budynek mieszkalny wraz z wewn. instalacją gazu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości
Data wniosku
21 grudnia 2015