Pozycja
19/2016
Sprawa
Ar-II.6743.4.2016
Inwestor
Iwona Masiak
Adres inwestycji
Kamień, Teofila Brzozy
Opis
BUDOWA budynek mieszkalny jednorodzinny
Data wniosku
7 stycznia 2016
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 lutego 2016
Data wniesienia sprzeciwu
9 lutego 2016